เชิญร่วมประกวดออกแบบ Logo Sportsmanship

ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวด การออกแบบตราสัญลักษณ์ในหัวข้อ Sportsmanship ชิงทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 30,000 บาท